Đang hiển thị 1 - 4 kết quả của 4 cho tìm kiếm '"Catholic universities and colleges Papal documents."', thời gian truy vấn: 0.11s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Được phát hành 1979
  Những chủ đề: ...Catholic universities and colleges Papal documents....
  Location: Monsignor William Barry Memorial Library, Barry University
  Sách
 2. 2
  Bằng John Paul II, Pope, 1920-2005
  Được phát hành 1981
  Những chủ đề: ...Catholic universities and colleges Papal documents....
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách
 3. 3
  Những chủ đề: ...Catholic universities and colleges -- Papal documents....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Pamphlet
 4. 4
  Những chủ đề: ...Catholic universities and colleges Papal documents....
  Location: Monsignor William Barry Memorial Library, Barry University
  Research Guide for more details, click here for access
  Bộ dụng cụ