Tìm kiếm thay thế:
preaching » teaching (Mở rộng tìm kiếm)
Đang hiển thị 1 - 5 kết quả của 5, thời gian truy vấn: 0.07s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Harris, James H., 1952-
  Được phát hành 2004
  Mục lục: ...The preacher's self-understanding -- The preaching of the elders : princes of the African American...
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách
 2. 2
  Bằng Davis, Gerald L.
  Được phát hành 1985
  Những chủ đề: ...African American preaching....
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách
 3. 3
  Bằng Mitchell, Henry H.
  Được phát hành 1970
  Những chủ đề: ...African American preaching....
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách
 4. 4
  Bằng Thomas, Gerald Lamont, 1953-
  Được phát hành 2004
  Những chủ đề: ...African American preaching....
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Table of contents
  Sách
 5. 5
  Bằng Lischer, Richard
  Được phát hành 1995
  Những chủ đề: ...Sermons, American African American authors....
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách