Đang hiển thị 1 - 10 kết quả của 10, thời gian truy vấn: 0.06s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
 2. 2
  Bằng Harris, Maria
  Được phát hành 1996
  Những chủ đề: ...Jubilee (Judaism)...
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách
 3. 3
  Bằng Loiseaux, Jean Joseph, 1815-1904
  Được phát hành 1859
  Những chủ đề: ...Jubilee indulgences....
  Location: University Libraries of CUA, Catholic University of America
  Sách
 4. 4
  Được phát hành 2000
  Những chủ đề: ...Catholic Church -- Archdiocese of Philadelphia (Pa.) -- Jubilee Year 2000....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Pamphlet
 5. 5
  Bằng Sisters of the Immaculate Heart of Mary
  Được phát hành 1928
  Những chủ đề: ...Dougherty, Denis J. -- (Denis Joseph), -- 1865-1951 -- Jubilee -- Music....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Music score
 6. 6
  Bằng O'Nelis, F.
  Được phát hành 1949
  Những chủ đề: ...Jubilee....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Pamphlet
 7. 7
  Được phát hành 1887
  Những chủ đề: ...Jubilee Coercion Bill....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Pamphlet
 8. 8
  Bằng Ryan, P. J. (Patrick John), 1831-1911
  Được phát hành 1886
  Những chủ đề: ...Catholic Church -- Jubilees....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Pamphlet
 9. 9
  Được phát hành 2001
  Những chủ đề: ...Jubilee Year 2000....
  Location: PAHRC Library, Philadelphia Archdiocesan Historical Research Center (PAHRC)
  lấy văn bản
  Pamphlet
 10. 10
  Bằng Friard, Thomas
  Được phát hành 1651
  Những chủ đề: ...Jubilee (Judaism) Early works to 1800....
  Location: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
  Sách