Chủ đề được đề xuất trong tìm kiếm của bạn.
Đang hiển thị 1 - 3 kết quả của 3, thời gian truy vấn: 0.07s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Cataldo, Joseph Mary, 1837-1928
  Được phát hành 2001
  Những chủ đề: ...Catholic Church Missions Northwest, Pacific....
  Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
  Sách
 2. 2
  Bằng Fitzpatrick, Benedict, b. 1881
  Được phát hành 1931
  Những chủ đề: ...Missionaries Northwest, Old Biography....
  Location: John J. Burns Library, Boston College
  Sách
 3. 3
  Được phát hành 1967-1973
  Những chủ đề: ...Women in missionary work....
  Location: University Archives, University of Notre Dame
  View Finding Aid at owning institution
  View Finding Aid in this portal
  Tài liệu lưu trữ